ฝ่ายบริการลูกค้า

100% Authentic, Satisfaction Guaranteed

ฮักซ์ลีย์มีนโยบายการรับประกันความพึงพอใจ สำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านทางฮักซ์ลีย์ ออฟฟิเชียล สโตร์ หากมีสิ่งใดที่ทำให้ท่านไม่พึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ เรายินดีที่จะรับเปลี่ยนหรือคืนผลิตภัณฑ์

การคืนและเปลี่ยนผลิตภัณฑ์
ฮักซ์ลีย์หวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับผลิตภัณฑ์ของเรา แต่ด้วยเหตุผลใดก็ตามที่คุณไม่พอใจ คุณสามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์เพื่อรับคืนเงินเต็มจำนวนภายใน 30 วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับผลิตภัณฑ์ 

ในกรณีที่มีการคืนเงิน บริษัทจะคืนเงินเต็มจำนวนตามมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ภายในห้า (5) วันนับจากวันที่ ได้รับคืนผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว 

การคืนและเปลี่ยนผลิตภัณฑ์สามารถใช้ได้เฉพาะการซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านทาง ฮักซ์ลีย์ ออฟฟิเชียล สโตร์ บน LazMall และอีฟแอนด์บอยเท่านั้น ไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า สำหรับการซื้อที่ร้านค้าอื่นๆ 


*การเปลี่ยนหรือคืนผลิตภัณฑ์สามารถทำได้ 1 ครั้งต่อปีเท่านั้น

**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับประกันความพึงพอใจเมื่อเห็นควร

ขั้นตอนการคืนและเปลี่ยนผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนที่ 1 แจ้งความประสงค์ในการขอคืนสินค้าผ่านไลน์ออฟฟิเชียล @huxleythailand เพื่อยืนยันข้อมูลการสั่งซื้อ และรับวิธีการส่งคืนและเปลี่ยนผลิตภัณฑ์

 

ขั้นตอนที่ 2  ส่งคืนผลิตภัณฑ์กลับมาที่ฮักซ์ลีย์ (กรุณาห่อสินค้าอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันการแตกหักเสียหายระหว่างการขนส่ง) เมื่อเราได้รับคืนผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการเรื่องการคืนเงินหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์โดยเร็วที่สุด

ขั้นตอนที่ 3 การดำเนินการคืนเงินจะใช้เวลา 5 วันทำการหลังจากได้รับคืนผลิตภัณฑ์ ส่วนการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์จะใช้เวลาดำเนินการการจัดส่ง 7-10 วันทำการ หลังจากได้รับคืนผลิตภัณฑ์